Afgelopen donderdag was de NBA Accountantsdag 2015. In meerdere van de themasessies, o.a. Fraude en Innovatie, was Big Data analytics & continue monitoring een hot topic. Wat is de rol van accountant en hoe vervult hij deze in de toekomst.
Kijk naar wat Marcel Pheijffer en Fred Teeven hierover heeft te zeggen naar aanleiding van zijn optreden eerder op de middag.
Video by NBA Accountantsdag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *